Butik Eğitimler

Butik eğitimler ‘le sizlerin yanındayız!

CLA Academy, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda, eğitim konusunda, uzman ekibiyle, bireysel, kurumsal eğitim, sınıf(yüz yüze) ve uzaktan eğitim(online eğitim) hizmeti vermektedir.

Özellikle Enerji Piyasaları eğitimlerine kadar birçok bireysel ve kurumsal eğitim alanında uzman ekibimizle bu süreci en verimli şekilde yönetiriz.

Kurumunuzun ihtiyacı dahilinde, işinde profesyonel eğitmenlerimizle birlikte, teorik ve uygulamalı olarak bireysel ve kurumsal şirket eğitimleri gerçekleştirmekteyiz.

Bilindiği üzere enerji, teknolojinin hayatımıza daha çok dahil olmasıyla önemini gün geçtikçe artıran bir konu olduğu gibi ülkelerin de en stratejik konularından birisidir.

Bu gelişimle beraber enerji arz ve talebi her gün artmakta ve bu alanda mevzuatsal çalışmalar hız kazanmaktadır. Dolayısıyla enerji hukuku gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Enerji Hukuku Eğitim Programı, lisans eğitimini hukuk alanında tamamlamış hukukçular ve/veya enerji şirketlerinde çalışan yöneticiler için tasarlanmış bir programdır.

Enerji hukukunu genel olarak tanımlayıp, enerji piyasasının işleyişini anlayabilmek için ve bu alanda bir alt yapıya sahip olmak isteyen herkes için uygun bir eğitimdir.

CLA ACADEMY, konusunda uzman eğitmenler ile sizi hedeflediğiniz alanda daha ileri götürecektir.

Elektrik Piyasası Eğitim Programı, keşfinden bu yana insanlık tarihini derinden etkilemiş elektrik enerjisini ve kaynağından bizlere ulaşıncaya kadar geçirdiği sürecin hukuki zeminini anlatan kapsamlı bir program olarak CLA ACADEMY tarafından hazırlandı.

Piyasa faaliyetleri, bu faaliyetleri gerçekleştiren kurumlar ve lisanslama süreçleri hakkında tüm bilgileri elde edebileceğiniz, YEKDEM ve YEKA mekanizmalarıyla birlikte yenilenebilir enerjiye dönüşüm ve teşvik süreçlerini takip edebileceğiniz bu eğitim programına gerek enerji sektörü mensubu gerekse bir hukukçu olarak rahatlıkla katılabilirsiniz.

Petrol Piyasası Eğitimi, fosil yakıtlar denildiğinde akla ilk gelen ham petrolün arama ve üretim aşamasından başlayarak piyasa faaliyetlerini, petrol kanununu, dağıtım hizmetlerini detaylı olarak inceleyen bir programıdır.

Ek olarak, petrolün toprak altından çıkarken elde edilen doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazlarının piyasalarının da ele alındığı bu programda ulusal ve uluslararası uyuşmazlık çözüm mekanizmaları ve yargı kararlarını da tanıyarak tüm dünyanın yakından ilgilendiği ve ülke ekonomilerini temelden etkileyen petrolün hukuksal zeminini de öğrenme fırsatı yakalayacaksınız.

Güneş, yenilenebilir enerji söz konusu olduğunda en başta gelen, diğer yenilenebilir enerji türlerine göre tüm dünya genelinde yaygın olarak kullanılan temiz enerji kaynağıdır. Dünya konjonktürüne bakıldığında, iklim değişikliği krizi başta olmak üzere çeşitli kaynak krizleri ve çevre kirliliği sebepleriyle ülkeler arası yenilenebilir enerjiye yönelim giderek artmaktadır.

Güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunu GES yatırımlarına göre; sistem çalışma esasları, santrallerin planlama-tasarım ve kurulumu, çok yönlü mevzuatlar (lisanslı ve lisanssız üretim mevzuatları, YEK mevzuatı vb.) gibi geniş başlıklar çerçevesinde ele alan Güneş Enerjisi Eğitim Programı solar sektör içinde çalışan herkes için tasarlandı.

Karbon ayak izi; beşeri faaliyetlerin doğaya verdiği zararın matematiksel bir kanıtı olarak, günlük salınan sera gazlarının birim CO2 cinsinden hesaplanması ile ortaya çıkar.

Sanayi tipi enerji tüketimi ve ulaşım faaliyetleri gibi fosil yakıtların yaygın olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan karbondioksit emisyonu, kontrol altında tutulmadığı müddetçe doğa için önemli bir tehdit oluşturmakta ve iklim krizine sebep olmaktadır.

Global ölçekte alınan kararlar kapsamında imzalanan Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Mutabakat gereği uluslararası sistemin baş aktörleri olan ülkeler, karbon emisyonlarını azaltmak için çeşitli eylem planları oluşturmaktadır. Atılan bu adımlar neticesinde enerjide “yeşil” dönüşüm hareketi başlamıştır.

CLA ACADEMY’nin ülkemizdeki eylem planları ve gelişmeleri de yakından takip eden alanında uzman eğitmenleri ile hazırladığı Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitim Programı, konuyu hem teknik hem de hukuki yönünden ele alarak katılımcılarına sunmaktadır.

Kurumsal Eğitim Bilgileri:

Eğitimler

Eğitimlerin kişi sayısı sınırlıdır.
Eğitimin tamamına katılım durumunda “Katılım Sertifikası” verilmektedir.
Kurum içi Kurumsal Eğitimlere Kayıt

Kurumunuza yönelik eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almak için eğitim başvuru formunu doldurabilirsiniz.
Genel Katılıma Açık Eğitimlere Kayıt

İlgili form ile ön kayıt alınmış olur.
Kesin kayıt sonrasında ödeme dekontu talep edilir.
Eğitimlerimiz anlaşmalı otellerde gerçekleştirilmektedir.

Butik Eğitimler Başvuru Formu

Ad(Gerekli)