Eğitmenlerimiz

Av. Çiğdem DİLEK

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Çiğdem Dilek, Yüksek Lisansını Başkent Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında tamamlamıştır. Ayrıca London School of Economics’te 1 yıl Avrupa Birliği Hukuku eğitimi aldı.

Av. Mehmet Suat KAYIKÇI

Mehmet Suat Kayıkçı, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra 2011 yılında Queen Mary, University of London’da Çevre ve Enerji Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.

Dr. Dilhun AYAYDIN

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2004 yılında mezun olduktan sonra, 2001-2003 yılları arasında stajyer olarak Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Legal Office’te çalışmıştır.2004-2005 yılları arasında

Av. İlker Fatih KIL

2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan İlker Fatih Kıl, 2003 yılında aynı fakültede idare hukuku yüksek lisans çalışmalarına başlamıştır.

Prof.Dr. Mustafa ERKAN

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezunu olan Prof. Mustafa Erkan, 2003 yılında University of Leicester’da Uluslararası Ticaret Hukukunda yüksek lisansını tamamlamış olup ardından…

Doç Dr. Beşir Fatih DOĞAN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kısa süre araştırma görevliliği yaptıktan sonra 1998 yılında Milli Eğitm Bakanlığı burslu öğrencisi..

Dr. Okan YARDIMCI

Dr. Yardımcı, lisans eğitimini ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Düzenleme ekonomisi alanında uzmanlık eğitimini Michigan State University (ABD)’de

Av. Hazar BAŞAR

2016 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Av. Hazar Başar, aynı yıl Hollanda’da Amsterdam Üniversitesi bünyesinde Avrupa Rekabet Hukuku ve Regülasyon alanında yüksek lisans

İnanç BİLİMGUT

2000 yılında ODTÜ Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan İnanç BİLİMGUT, 2003 yılında dönem itibarıyla TEİAŞ bünyesinde Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM)’nde görev alarak..

Av. Bahar ÜSTÜNDAĞ

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun olan Bahar Üstündağ, 2007- 2008

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

Şaban KAYIHAN 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1993 yılında o zamanki adı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ESKİ

Mehmet Eski 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, 1997 yılında da Köln

Dr. M. Oğuz KÖKSAL

1966 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Lisans

Dr. Av. Y. Burak ASLANPINAR

Dr. Y. Burak Aslanpınar, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimin

Prof. Dr. Adalet HAZAR

Adalet Hazar, 1981 yılında Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden mezun olmuş, 1996 yılında yine

Dr. Öğr. Üyesi Damla SONGUR

Dr. Öğr. Üyesi Damla Songur, Antalya Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini 2005-2009

Doç. Dr. M. Ayhan TEKİNSOY

M. Ayhan Tekinsoy, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında Ankara

Av. Simay Yürekten

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yüksek onur derecesiyle mezun olan Simay Yürekten, İstanbul Barosuna

Av. Muhammet Göksel AYDIN

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2013 yılında mezun olduktan sonra avukatlık stajını Ankara Barosu’nda

Dr. Mustafa Ayaz YAVUZ

2000 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2003 yılında Ankara Üniversitesi

H. Emrah ÇELEBİOĞLU

2001 yılında Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden, mezun olmuştur. 2005 yılında Ortadoğu Tekni