Güneş Enerjisi Piyasası Eğitim Programı

Güneş, yenilenebilir enerji söz konusu olduğunda en başta gelen, diğer yenilenebilir enerji türlerine göre tüm dünya genelinde yaygın olarak kullanılan temiz enerji kaynağıdır. Dünya konjonktürüne bakıldığında, iklim değişikliği krizi başta olmak üzere çeşitli kaynak krizleri ve çevre kirliliği sebepleriyle ülkeler arası yenilenebilir enerjiye yönelim giderek artmaktadır.

Güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunu GES yatırımlarına göre; sistem çalışma esasları, santrallerin planlama-tasarım ve kurulumu, çok yönlü mevzuatlar (lisanslı ve lisanssız üretim mevzuatları, YEK mevzuatı vb.) gibi geniş başlıklar çerçevesinde ele alan Güneş Enerjisi Eğitim Programı solar sektör içinde çalışan herkes için tasarlandı.

GENEL BİLGİLER
EĞİTİM İÇERİĞİ
Eğitmenler
Katılımcı Profili ve Belgelendirme
KAYIT

Güneş Enerjisi Eğitim Programı 17-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

12 saatlik eğitim programının detayları eğitim içeriğinde yer almaktadır.

Zoom üzerinden yapılacak olan eğitim için katılımcılara eğitimden bir gün önce bağlantı linki gönderilecektir.

 

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM PROGRAMI

Eğitmen: Emrah ÇELEBİOĞLU

17 MAYIS Salı

GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARINDA LİSANSLI VE LİSANSSIZ ÜRETİM (2 SAAT)

  • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
  • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği  

ÇATI ÜSTÜ GES UYGULAMALARINDA HUKUKSAL SÜREÇ (1 SAAT)

HİBRİT ENERJİDE YASAL DÜZENLEMELER (1 SAAT)

  • 08.03.2020 tarihli yönetmelik
  • Hibrit enerjide lisans tadilleri
  • Hibrit enerjide YEKDEM uygulaması
  • Hibrit enerjide ÇED uygulamaları

5346 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE YEKDEM (1 SAAT)

  • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
  • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

 

 18 Mayıs Çarşamba

Eğitmen: Dr. Okan Yardımcı

YEKA MEVZUATI VE UYGULAMALARI (1 SAAT)

GÜNEŞ SANTRAL YATIRIMINDA İDARİ BAŞVURU AŞAMALARI VE HUKUKSAL SÜREÇLER (2 SAAT)

EPC /TURNKEY SÖZLEŞMELERİNİN CEZAİ ŞART, TEMİNAT, TAZMİNAT, KABUL, AYIP ve ZARAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (2 SAAT)

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVESİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI (2 SAAT)

 

 

*CLA Academy program içerik ve saatlerinde değişiklik yapabilir.

Av. Çiğdem Dilek

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Çiğdem Dilek, Yüksek Lisansını Başkent Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında tamamlamıştır. Ayrıca London School of Economics’te 1 yıl Avrupa Birliği Hukuku eğitimi aldı.

Avukatlık mesleğine başladığı andan itibaren özel hukuk alanında çalışan Çiğdem Dilek, özellikle enerji hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, marka ve patent hukuku, inşaat hukuku, idare hukuku konularında çalışmalarını sürdürmektedir. İleri düzeyde İngilizce bilen Çiğdem Dilek, kamu kurumlarının yanı sıra birçok yerli ve yabancı şirketi temsil etmiştir.

Çiğdem Dilek, Ankara Barosu Enerji Hukuku Komisyonu’nun kurucu başkanıdır. Halen Global Energy Association’da İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca son 13 yıldır Türkiye’nin en büyük enerji kongresi olan EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Bu kongre kapsamında düzenlenen enerji hukuku oturumlarında ders vermiştir. Çiğdem Dilek halen Ankara Çankaya’daki ofisinde mesleğini yapmaktadır.

 

Av. Mehmet Suat KAYIKÇI

Mehmet Suat Kayıkçı, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra 2011 yılında Queen Mary, University of London’da Çevre ve Enerji Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.
Avukatlık stajını Ankara Barosunda tamamladıktan sonra Çevre Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Kayıkçı, Eylül 2004’te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda uzman yardımcısı, Ocak 2008’de de Enerji Uzmanı olarak atanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 2014 yılında ayrılan Kayıkçı kariyerine serbest avukat olarak devam etmek üzere LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunun kurucu ortakları arasında yer almıştır.
Enerji hukuku alanındaki önde gelen sertifika programları başta olmak üzere birçok platformda eğitmen ve konuşmacı olarak da sunumlar yapan Kayıkçı’nın Petrol Piyasası Hukuku isimli bir kitabı, enerji alanındaki çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve değerlendirme yazıları bulunmaktadır.

Kayıkçı, İngilizceyi akıcı olarak ve akademik düzeyde kullanmaktadır.

Dr. Dilhun AYAYDIN

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2004 yılında mezun olduktan sonra, 2001-2003 yılları arasında stajyer olarak Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Legal Office’te çalışmıştır.2004-2005 yılları arasında Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamlamış, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde (İdare Hukuku Anabilim Dalı ) “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Denetim Ve Yaptırım Uygulama Yetkileri” konulu teziyle yüksek lisans eğitimini; 2014 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde (İdare Hukuku Anabilim Dalı) “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Kamu Yayıncılığı Ve Özel Yayıncılık Üzerindeki Yetkileri(Yayına Hazırlanmakta)” konulu teziyle de doktora eğitimini tamamlayarak Dr. unvanını almıştır. 2014 yılından itibaren Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümünde (İdare Hukuku) Öğretim Görevlisi olarak, 2020 yılında ise Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. 2016 Haziran – 2017 Ekim tarihleri arasında Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, 2019 Mart ayından itibaren  Çankaya Üniversitesi Genel Sekreterlik görevini vekaleten, 2019 Eylül ayından itibaren Asaleten yürütmektedir. Çalışma konuları İdare Hukuku – İdari Yargılama Hukuku, Enerji Hukuku, İdari Yaptırımlar (Ceza Hukuku ve İdare Hukuku Karşılaştırmalı Çalışmalar), Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Personel Hukukudur. 2 adet kitapta bölüm yazarlığı bulunmakta olup, 2 adet hakemli dergide yayınlanmış makalesi de bulunmaktadır. Ayrıca Kick Boks Federasyonu Disiplin Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

 

Prof.Dr. Mustafa ERKAN

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezunu olan Prof. Mustafa Erkan, 2003 yılında University of Leicester’da Uluslararası Ticaret Hukukunda yüksek lisansını tamamlamış olup ardından 2009 yılında University of Exeter’de doktorasını tamamlamıştır.

İleri derecede İngilizce bilen ve çok sayıda yayını olan  Mustafa Erkan 2020 yılında Profesör unvanını almıştır.

Prof. Mustafa Erkan halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde milletlerarası tahkim, milletlerarası ticaret hukuku ve  enerji hukuku dersleri vermektedir.

 

H. Emrah ÇELEBİOĞLU

2001 yılında Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden, mezun olmuştur. 2005 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. 2013-2014 yıllarında ABD’de yüksek lisans çalışmalarında bulunmuş 2014 yılında Dickinson School of Law, Pennstate University’den Birleşme Devralmalar ve Rekabet Hukuku Alanlarında LLM derecesi ile mezun olmuştur. Bununla birlikte H.E. ÇELEBİOĞLU 2017 Yılında Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve 2022 yılında stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını almıştır. 2002 yılında çalışma hayatına atılan H.E.ÇELEBİOĞLU’nun enerji sektörüne 2003 yılında TPAO bünyesinde adım atmış ve 2005 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Enerji Uzman Yardımcısı ünvanlıyla çalışmaya başlamıştır. 2008 yılından itibarense Enerji Uzmanı olarak atanmış ve halen bu unvanla görev yapmaktadır.
H.E.ÇELEBİOĞLU TUBİTAK-MAM danışma kurulu üyeliği, Vergi Konseyi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Komisyon üyeliği yapmakta ayrıca Ankara Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Medipol Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinde çeşitli eğitim programlarında enerji hukuku alanında ders vermektedir.

CLA ACADEMY Güneş Enerjisi Eğitim Programı; yenilenebilir enerji kaynaklarının en az maliyetle en yaygın kullanılan türü olan solar enerjinin hukuki zeminini merak eden kişiler (yerli yatırımcılar, güneş üzerine uzmanlaşmış enerji sistemleri mühendisleri, enerji hukuku üzerine çalışan hukukçular vb.) için hazırlandı. 

Eğitim sonunda katılımcılara QR Kodlu katılım sertifikası verilecektir.

Aynı kurumdan 3 kişi ve üzeri toplu katılımlarda çeşitli indirimler uygulanmaktadır.

Kayıt olmak için, ön kayıt formunu doldurunuz.

Program bedeli, havale/EFT ile veya kredi kartı ile ödenebilmektedir. 

Program başlama tarihinden 10 gün öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.

Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı eğitime bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.

Eğitim ücretini öğrenmek için lütfen bizlerle iletişime geçiniz.