Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Bu internet sitesine (“Site”) erişim ve Site’nin kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabiidir. Site kullanıcılarının, ziyaretçilerinin, kendisi ile sözleşme ilişkisi içinde bulunan müşterilerin, tedarikçilerin, iş ortaklarının ve varsa bunların yetkili/çalışanlarının ve herhangi bir iletişim aracı ile kendisi iletişime geçen gerçek kişilerin hangi tür bilgilerini topladığı ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiği hakkında onları bilgilendirilmektedir.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni, kişilerin kişisel verilerine ilişkin almış olduğumuz gizlilik ve güvenlik önlemlerimiz ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin haklarıyla ilgili bilgilendirme yapmayı amaçlamaktadır. Aydınlatma Metni, söz konusu kişisel verileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

  1. KİŞİSEL VERİLER ve GİZLİLİK

Yukarıda anılmış gerçek kişilere ilişkin veriler, Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK “) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları uyarınca, iş bu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçlarla sınırlı olmak üzere toplanmakta, depolanmakta ve işlenmektedir.

CLA ACADEMY, kişisel verileri korumak için Veri Koruma Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca belirlenen önlemleri alır. Kişisel veriler, gerektiği hallerde Veri Koruma Mevzuatı’nın izin verdiği ölçüde kullanılmak üzere toplanır, depolanır ve işlenir.

Kişiler verileriniz, bir hizmet ve/veya eser sözleşmesi vasıtasıyla hizmet satın aldığı gizlilik yükümlülüğü bulunan hizmet sağlayıcıları tarafından veri işleme sistemlerinde kaydedilebilecek, işlenebilecek ve bu sebeplerle yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel veriler, CLA Academy ve bir hizmet ve/veya eser sözleşmesi vasıtasıyla hizmet satın aldığı gizlilik yükümlülüğü bulunan hizmet sağlayıcıları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler dışındaki üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI ve AMACI

CLA Academy, iş faaliyetlerini etkin şekilde yürütmek, sunduğu ürün ve servislerini iyileştirmek maksadıyla, ilgili mevzuatın belirlediği sınır ve ölçülere uygun şekilde, kullanıcıların, ziyaretçilerin ve yukarıda anılmış diğer gerçek kişilerin kişisel verilerini kendisi tarafından geçilecek iletişim sonucunda toplayabilir, işleyebilir ve Site’nin diğer kullanıcılarına ve ziyaretçilere ait veriler ile birleştirebilir. Bunun dışında, kişisel veriler yukarıda da bahsedildiği şekilde, Veri Koruma Mevzuatı ve ilgili sair mevzuata uygun şekilde yurtdışına aktarılabilir.

Kullanıcıların bu Site ve/veya Site’de yer alan e-posta adresleri yahut diğer iletişim kanalları (çevrimiçi form, telefon numarası, adres bilgileri) üzerinden iletişime geçerek kendilerine ait herhangi bir kişisel veriyi paylaşmaları halinde, CLA Academy bu verileri Veri Koruma Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat uyarınca işleyebilecektir.

CLA Academy, bunun yanı sıra aşağıdaki amaçlarla da kendisiyle kurulacak ilişki kapsamında kişisel verilerinizi işleyebilir:

–  Şirketimizin işletme faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi,

–  Çalışan adaylarının ilgili süreçlerinin yürütülmesi ve iş sözleşmelerinin kurulması,

–  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

–  Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

–  Mal veya hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

–  Mal üretim, satış, talep ve şikâyetlerinin takibi ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

–  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

–  Ürün ve hizmet pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

–  Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

–  Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

–  Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

–  Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

–  Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

–  Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

–  Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

–  Yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklere istinaden bilgi verilmesi.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, verinin türüne ve işlenme amaçlarına göre değişiklik arz etmek üzere farklı hukuki gerekçelerle toplanacak ve işlenecektir.

Yukarıdaki amaçlar için kişisel verilerinizi bize verip vermemeye karar vermekte serbestsiniz. Talebinizin niteliğinin izin verdiği ölçüde, bizimle isimsiz olarak ya da bir takma isim aracılığıyla da iletişime geçebilirsiniz.

Verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı, verisi işlenen ilgili kişi olarak verilerinizin işlenmesini onayladığınızı beyan etmeniz başka bir deyişle işleme faaliyetine açık rıza göstermeniz olabilir.

Bunun yanı sıra veri işlemenin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması da KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının c) bendi uyarınca yaptığımız işlemenin başkaca bir hukuki dayanağıdır. Sizden gelen isteklerin gerçekleştirilmesi amacıyla verileri işlemek veri sorumlusu olarak CLA Academy’nin meşru menfaatine olduğundan, KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının f) bendi uyarınca bu durum da hukuki dayanak oluşturabilir.

Bir başka hukuki dayanak ise KVKK 5. Maddesinin 2.fıkrasının ç) bendi uyarınca verilerinizi işlemenin CLA Academy’nin hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirmek için zorunlu olmasıdır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel veriler CLA Academy ile aranızda bulunan ilişkinin gerekleriyle sınırlı olmak ve Veri Koruma Mevzuatı’nda öngörülmüş önlemleri almak suretiyle CLA Academy’nin gizlilik yükümlülüğü bulunan tedarikçileri ile ve iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir.

Bunun yanı sıra Türkiye’de uygulanabilir mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi maksatlarıyla sınırlı olmak üzere açık rıza gerekmeksizin CLA Academy’nin mevzuata uyumluluğunu denetlemek ve/veya sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi kullanabilir, yetkili idari makamlarla paylaşabiliriz.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:

  • Mevzuat gereği;
  • Çalışanlarımızın, kamunun veya CLA Academy’nin güvenliğini sağlamak amacıyla;
  • Adli kovuşturma, mahkeme ilamı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla veya
  • Bir birleşme, varlık satışı veya benzer işlemler halinde.

Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz.

CLA Academy tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, CLA Academy’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

5.BİZE ULAŞIN

Kullanıcılar, Aydınlatma Metni ve Veri Koruma Mevzuatı uyarınca, KVKK’nın 11. Maddesinde öngörülen haklara sahiptirler. Kullanıcılar, kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak, her türlü soru ve talepleri için, bizimle info@claacademy.com adresine e-posta göndererek ulaşabilirler.

Yasaların gerektirdiği yerler dışında CLA Academy, bu Aydınlatma Metni ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

İnternetin sürekli gelişimi ve ilgili Veri Koruma Mevzuatı değişiklikleri Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapılmasını gerektirebilmektedir. Gerektiğinde CLA Academy’nin Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapma hakkı saklıdır.  CLA Academy tarafından yapılan değişiklikler sitede paylaşıldığı tarih itibariyle geçerlilik kazanacaktır.  En son değişiklikler veya güncellemelerden haberdar olmak için, web sitemizi kullanmadan önce lütfen Aydınlatma Metnini inceleyiniz.