Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme aşağıda tanımları bulunan site ve kullanıcılarının hak ve sorumluluklarını tarif etmekte olup, siteye erişim gerçekleştiren kullanıcılar işbu sözleşmeyi okuduklarını ve bahsi geçen hak ve sorumlulukları eksiksiz olarak kabul ettiklerini beyan ederler.

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, CLA Academy‘nin, KATILIMCI/ ALICI‘ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.TARAFLAR

2.1- SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: CLA ACADEMY

Adres: Uğur Mumcu Cad. No:64 GOP Çankaya / ANKARA

Telefon: 0 312 439 39 64

E-posta: info@cla.com.tr

2.2 – KATILIMCI/ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.cla.com.tr sitesinden ödeme yapan kişi, ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

CLA Academy tarafından satışa sunulan online eğitim hizmeti elektronik ortamda gerçekleştirilen hizmetler olup, sözleşme konusu hizmet ödemenin tamamlanması ile birlikte sitede belirtilen gün ve saatlerde katılımcıya/alıcıya sağlanmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1- Sözleşme konusu hizmet, Katılımcının/Alıcının aldığı hizmetin eğitim saatinden en az 12 saat öncesinden alınan hizmetin kullanımına ilişkin sözlü veya yazılı olarak Katılımcıyı/Alıcıyı bilgilendirmekle yükümlüdür. Katılımcıya/Alıcıya E-posta, SMS veya Müşteri Hizmetleri Temsilcisi kanalıyla yapılan her türlü bildirim geçerlidir.

4.2- Sözleşme konusu hizmet, Katılımcının/Alıcının ödeme sırasında kayıt ettiği iletişim adreslerinden (e-posta / telefon) kaynaklanan sorunlar nedeni ile bilgilendirme yapılamaması durumunda yahut verilen iletişim adreslerinin farklı veya hatalı olmaları durumunda Katılımcıya/Alıcıya bilgilendirmenin yapılamamasından CLA Academy sorumlu tutulamaz.

4.3- CLA Academy sitesinden eğitime kayıtlı olan Katılımcı/Alıcı kendilerine gönderilecek olan bilgilendirme ve tanıtım mail, sms gibi bilgilendirme ve tanıtım mesajı almayı kabul eder. Bilgilendirme mail ya da sms mesajı almak istemeyen sistemde kayıtlı kişiler iletişim adresleri aracılığı ile mesajların yollanmamasını istemek zorundadır, aksi durumda bilgilendirme ve tanıtım mesajlarını almayı kabul etmiş sayılırlar.

4.4- CLA Academy hizmetin ifası amacıyla kullanılacak olan Zoom programı veya başkaca programların servis sağlayıcı firmalarından kaynaklı olarak doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.

4.5- CLA Academy hizmetin ifası için gönderilen eğitim bağlantı bilgilerinin başka kimselerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.6- Katılımcı/Alıcı, Madde 3′te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmetin ifasına ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.7- CLA Academy mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti tarihinde ifa edemezse, durumu Katılımcı/Alıcı ‘ya bildirmekle yükümlüdür. Bu halde Katılımcı/Alıcı iş bu sözleşmede yer alan hükümler kapsamında Cayma Hakkını kullanabilirler.

MADDE 5- FİYATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

5.1- Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden katılımcı olarak alınan eğitimin ücreti İnternet Sitesi’nde ve Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. Aksi ayrıca belirtilmedikçe, fiyatlara KDV dahildir.

5.2- Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle eğitimi satın alması durumunda İnternet Sitesi’nden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenmekte olup CLA Academy’nin bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MADDE 6-CAYMA HAKKI VE İADE

6.1- Katılımcı/Alıcı, sözleşme konusu uzaktan eğitim hizmetinin ifa tarihinden 10 gün öncesine kadar CLA Academy’ye e-posta ile bildirimde bulunmak şartıyla cayma hakkına sahiptir. Bu cayma hakkının kullanılması halinde ödenmiş olunan hizmet tutarı kesinti yapılmaksızın iade edilecektir.

6.2- Katılımcı/Alıcı’nın sözleşme konusu hizmetin ifa tarihine 10 günden az süre kalması halinde cayma hakkının kullanılması durumunda satın alınan hizmet bedelinin %50’sinin iadesi yapılacaktır.

6.3-Katılımcı/Alıcının sözleşme konusu hizmete ilişkin Cayma Hakkını Kullanması halinde alınan hizmet bedelinin iadesi yapılmaksızın öncelikle CLA Academy tarafından sunulan diğer hizmetlerde kullanılabilecek olup, seçtiği başka bir eğitim için ön kaydı yapılacaktır. Cayma hakkına ilişkin öncelikle bu madde hükümleri uygulanır.

6.4- Cayma hakkının CLA Academy’ye bildirildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde sözleşmenin 6.1 ve 6.2 de belirtilen iade tutarlarının Katılımcı/Alıcıya iadesi yapılacaktır.

6.5- İade, Katılımcı/Alıcı’dan banka hesap bilgileri istenerek, belirtilen hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya katılımcı adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır. CLA Academy Katılımcıya/Alıcıya iade bedelinin tamamını banka aracılığıyla tek seferde geri öder. CLA Academy tarafından hiçbir surette elden nakit olarak para iadesi yapılmaz.

MADDE 7- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Katılımcı/Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME:

İşbu Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Hizmet Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir.