Kamu İhale Hukuku Eğitim Programı

Kamu idareleri tarafından ihtiyaç duyulan mal, hizmet ve yapım işleri düzenlenen ihaleler yoluyla temin edilmektedir. Kamu idarelerinin söz konusu ihtiyaçlarının temininde şirketler için kamu idareleri önemli müşteri konumunda yer almaktadır.  

Kamu idarelerinin ihtiyaç duyduğu malın satılması ve hizmetin sunulabilmesi amacıyla yapılacak ihaleler düzenlemeler ile sıkı koşullar ve kurallara bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemelere hâkim olmak ihalelerde yapılacak hataları engelleyecek ve olası maddi hasarları en aza indirgeyecektir.

Bu kapsamda kamu ihalelerine katılan şirketlerin, satış / ihale çalışanlarının kamu ihale hukuku konusunda gerekli donanımda olmaları ve şirketlerin çalışanlarına bu konuda gerekli eğitimleri aldırması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu ihalelerde hata yapılması durumunda ihalelerin iptali ve kamu hizmetinin aksaması söz konusu olmaktadır. Bu nedenle kamu ihalesi gerçekleştiren kamu kurumlarının da ihale personellerine kamu ihale eğitimi aldırması gerekmektedir.

CLA Academy tarafından düzenlenen kamu ihale hukuku eğitimi; ihalelere ilişkin kavramların, yeterlilik şartlarının, ihalelere yönelik idari başvuruların ve yasal süreçlerin anlatıldığı geniş kapsamlı bir programdır. Bu eğitim neticesinde, kamu personellerinin en az hata ile ihale süreçlerini tamamlaması ve yine aynı şekilde şirketlerin ihale personellerinin minimum hata ile ihalelere teklif sunmasını ve yasaya uygun başvuruları gerçekleştirmesi mümkün olacaktır.

kamu ihale hukuku
GENEL BİLGİLER
EĞİTİM İÇERİĞİ
Eğitmenler
Katılımcı Profili ve Belgelendirme
KAYIT

Kamu İhale Eğitim programının güncel tarihleri belli olduğunda sayfamızda duyurusu yapılacaktır.

Programın detayları eğitim içeriğinde yer almaktadır.

Kontenjanla sınırlıdır.

KAMU İHALE HUKUKU YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI
30 HAZİRAN-1 TEMMUZ/ LİMAK AMBASSADOR OTEL-ANKARA

1. GÜN
(10:00-12:00) 

-4734 Sayılı Kanun Amaç, Kapsam, Temel Tanımlar, Temel İlkeler ve Uyulması
Gereken Temel Kurallar
-İhale Komisyonunun Oluşturulması, Çalışma Usul ve Esasları
-İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Yaklaşık Maliyet
-İhale Usulleri ve Tespiti
-Doğrudan Temin


ÖĞLE ARASI 12:00-13:00


(13:00-17:00)
-İş ortaklığı ve konsorsiyum
-İhaleye Katılım ve Yeterlik Kuralları
-İhale Dökümanlarının Hazırlanması ve İhale İlanı
-Teknik Şartnameler
-Zeyilname ve Açıklama
-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması


2.GÜN
(10:00-12:00) 
-İhalenin İlk Oturumunda Yapılacak İşlemler
-Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Sonuçlandırılması
-Elektronik İhaleye İlişkin Özel Hükümler
-Yasak Fiil ve Davranışlar, İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı ve Yasaklılık Teyidi


ÖĞLE ARASI 12:00-13:00


(13:00-17:00)
-Uyuşmazlıkların Çözümü (Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvuruları)
-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Yer Alan Sözleşme Sürecine İlişkin
-Hükümlerin Değerlendirilmei

Av. Çiğdem DİLEK

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Çiğdem Dilek, Yüksek Lisansını Başkent Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında tamamlamıştır. Ayrıca London School of Economics’te 1 yıl Avrupa Birliği Hukuku eğitimi aldı.

Avukatlık mesleğine başladığı andan itibaren özel hukuk alanında çalışan Çiğdem Dilek, özellikle enerji hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, marka ve patent hukuku, inşaat hukuku, idare hukuku konularında çalışmalarını sürdürmektedir. İleri düzeyde İngilizce bilen Çiğdem Dilek, kamu kurumlarının yanı sıra birçok yerli ve yabancı şirketi temsil etmiştir.

Çiğdem Dilek, Ankara Barosu Enerji Hukuku Komisyonu’nun kurucu başkanıdır. Halen Global Energy Association’da İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca son 13 yıldır Türkiye’nin en büyük enerji kongresi olan EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Bu kongre kapsamında düzenlenen enerji hukuku oturumlarında ders vermiştir. Çiğdem Dilek halen Ankara Çankaya’daki ofisinde mesleğini yapmaktadır.

Av. Mehmet Suat KAYIKÇI

Mehmet Suat Kayıkçı, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra 2011 yılında Queen Mary, University of London’da Çevre ve Enerji Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.
Avukatlık stajını Ankara Barosunda tamamladıktan sonra Çevre Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Kayıkçı, Eylül 2004’te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda uzman yardımcısı, Ocak 2008’de de Enerji Uzmanı olarak atanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 2014 yılında ayrılan Kayıkçı kariyerine serbest avukat olarak devam etmek üzere LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunun kurucu ortakları arasında yer almıştır.
Enerji hukuku alanındaki önde gelen sertifika programları başta olmak üzere birçok platformda eğitmen ve konuşmacı olarak da sunumlar yapan Kayıkçı’nın Petrol Piyasası Hukuku isimli bir kitabı, enerji alanındaki çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve değerlendirme yazıları bulunmaktadır.

Kayıkçı, İngilizceyi akıcı olarak ve akademik düzeyde kullanmaktadır.

Dr. Dilhun AYAYDIN

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2004 yılında mezun olduktan sonra, 2001-2003 yılları arasında stajyer olarak Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Legal Office’te çalışmıştır.2004-2005 yılları arasında Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamlamış, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde (İdare Hukuku Anabilim Dalı ) “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Denetim Ve Yaptırım Uygulama Yetkileri” konulu teziyle yüksek lisans eğitimini; 2014 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde (İdare Hukuku Anabilim Dalı) “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Kamu Yayıncılığı Ve Özel Yayıncılık Üzerindeki Yetkileri(Yayına Hazırlanmakta)” konulu teziyle de doktora eğitimini tamamlayarak Dr. unvanını almıştır. 2014 yılından itibaren Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümünde (İdare Hukuku) Öğretim Görevlisi olarak, 2020 yılında ise Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. 2016 Haziran – 2017 Ekim tarihleri arasında Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, 2019 Mart ayından itibaren  Çankaya Üniversitesi Genel Sekreterlik görevini vekaleten, 2019 Eylül ayından itibaren Asaleten yürütmektedir. Çalışma konuları İdare Hukuku – İdari Yargılama Hukuku, Enerji Hukuku, İdari Yaptırımlar (Ceza Hukuku ve İdare Hukuku Karşılaştırmalı Çalışmalar), Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Personel Hukukudur. 2 adet kitapta bölüm yazarlığı bulunmakta olup, 2 adet hakemli dergide yayınlanmış makalesi de bulunmaktadır. Ayrıca Kick Boks Federasyonu Disiplin Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Av. İlker Fatih KIL

2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan İlker Fatih Kıl, 2003 yılında aynı fakültede idare hukuku yüksek lisans çalışmalarına başlamıştır. 2008 yılında Michigan State University’de Enerji ve Regülasyon eğitimini başarıyla tamamlamış olup daha sonra, 2013 yılında Dickinson School of Law, Pennstate University’de Uluslararası Ticaret ve Enerji Hukuku alanında yüksek lisans yapmış ve halen Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde özel hukuk alanında doktora çalışmalarını devam ettirmektedir. Şubat 2006’da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda çalışmaya başlayıp, Ocak 2009 yılında “Türk Akaryakıt Piyasasında Dağıtım Şirketleri ile Bayiler Arasında Uygulanan Tek Elden Satın Alma Sözleşmeleri,” başlıklı uzmanlık tezini hazırlayarak Enerji Uzmanı olmuştur. Enerji hukukunda idari yaptırımlar, enerji hukuku sözleşmeleri ile rekabet ve regülasyon hukuku konularında çalışmalarını yoğunlaştıran, enerji hukuku alanında hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve çok sayıda yazısı bulunan İlker Fatih KIL, enerji hukuku alanında çeşitli eğitim programlarına eğitici olarak katkı sağlamaktadır.

 

Dr. Okan YARDIMCI

Dr. Yardımcı, lisans eğitimini ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Düzenleme ekonomisi alanında uzmanlık eğitimini Michigan State University (ABD)’de, hukuk alanında yüksek lisans eğitimini Pennstate University (ABD)’de tamamlayarak düzenleme ekonomisi, enerji hukuku ve uluslararası hukuk alanlarında uzmanlaşmıştır. Finans alanındaki doktora derecesini Hacettepe Üniversitesinde düzenleme ekonomisi alanında yazmış olduğu tez ile almıştır.
Meslek hayatına uluslararası bir petrol arama ve üretim şirketinde, rezervuar mühendisi olarak başlamıştır. Akabinde EPDK’da Enerji Uzman Yardımcısı olarak görev almış, petrol ve gaz fiyatları üzerine yazmış olduğu tez ile Enerji Uzmanlığına atanmıştır. ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ile Cyprus International University (KKTC), Southwestern University of Finance and Economics (Çin)’de petrol mühendisliği, enerji hukuku, enerji ekonomisi gibi alanlarda çeşitli lisans ve yüksek lisans dersleri; Energy Regulators Regional Association (Macaristan)’da düzenleme ekonomisi alanında eğitimler vermiştir.

2019 yılında başlamış olduğu, doktora sonrası akademik çalışmalarına halen Oxford Üniversitesinde devam etmektedir. Oxford Üniversitesi St Antony’s College’da Doğu Avrupa-Türkiye enerji iş birlikleri, doğal gaz projeleri, Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının paylaşımı konuları üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Av. Hazar BAŞAR

2016 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Av. Hazar Başar, aynı yıl Hollanda’da Amsterdam Üniversitesi bünyesinde Avrupa Rekabet Hukuku ve Regülasyon alanında yüksek lisans programına başlamıştır. Yüksek lisans tezini “Avrupa Komisyonu’nun Taahhüt Kararlarının Rekabet Hukuku İhlallerinden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Delil Kaynağı Olarak Kullanımı” üzerine yazan Hazar Başar, 2017 yılından beri İstanbul’da yerli ve çok uluslu şirketlere rekabet hukuku alanında danışmanlık hizmeti sunmakta ve şirketleri Rekabet Kurumu nezdindeki tüm süreçlerde temsil etmektedir. Rekabet hukukunun yanı sıra anayasa ve idare hukuku ile enerji hukuku, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, suç gelirlerinin aklanması, şirket içi soruşturmalar, Amerikan yaptırım rejimi ve ihracat kontrolleri gibi uyum alanlarında çalışmalarını yoğunlaştıran Av. Hazar Başar, regüle sektörlerde rekabet ile düzenleyici ve denetleyici kurumların görev ve yetki çatışmaları konularında da akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

İnanç BİLİMGUT

2000 yılında ODTÜ Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan İnanç BİLİMGUT, 2003 yılında dönem itibarıyla TEİAŞ bünyesinde Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM)’nde görev alarak enerji sektörüne girmiştir. PMUM bünyesinde gerçekleştirilen ilk dengeleme ve uzlaştırma süreçlerinin tasarımında ve ilk Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin hazırlanması çalışmalarında aktif olarak yer almıştır.

2004 yılında EPDK bünyesinde Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, hazırladığı ”Elektrik Piyasasında Son Kaynak Tedariği” konulu tez çalışmasıyla 2008 yılında Uzman olarak atanmıştır. EPDK bünyesinde ağırlıkla piyasaya giriş, şebekeye erişim ve yeni teknolojilere ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması/güncellenmesi ile piyasa izleme ve raporlama faaliyetlerinin tasarlanması ve sürdürülmesi çalışmalarında bulunmuştur.

2011 yılında kamu görevinden ayrılan İnanç BİLİMGUT, RWE Türkiye bünyesinde düzenlemeler ve düzenleyici kurumlarla ilişkilerden sorumlu müdür olarak göreve başlamıştır. RWE bünyesinde görev aldığı dönem zarfında grubun elektrik üretimi, ticareti, perakende satışı ile doğal gaz ticareti alanlarında faaliyetlerde bulunan şirketlerinde yönetici pozisyonlarında çalışmıştır. Halihazırda da yine RWE&TURCAS ortaklığı bünyesindeki şirketlerde İş Geliştirme ve Kamu İlişkileri Direktörü ve YK üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

 Av. Bahar ÜSTÜNDAĞ

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun olan Bahar Üstündağ, 2007- 2008 yılları arasında The Ohio State University American Language School’u derece ile bitirdikten sonra 2010 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Halihazırda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programını tamamlamak üzeredir. Çalışma hayatı boyunca sözleşme hukuku, şirketler hukuku, ticari işletme hukuku, petrol piyasası hukuku, borçlar hukuku alanlarının yanı sıra, ağırlıklı olarak elektrik ve doğalgaz piyasası hukuku, rekabet hukuku, uluslararası ticaret ve tahkim hukuku, sözleşme hukuku ve spor hukuku alanlarında vekillik ve önleyici hukuk veya uyuşmazlığın hukuki değerlendirilmesi kapsamında hukuki danışmanlık hizmet vermektedir.

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

Şaban KAYIHAN 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1993 yılında o zamanki adı ile Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta hukuku ABD.’da araştırma görevlisi olarak akademik hayata başlamış, Aralık 1998 yalında da aynı fakültede yine aynı ABD.’da Yard.Doç. olarak atanmış, 1999 yılında ise Sakarya Üniversitesi İİBF. İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD.’na yine Yard. Doç. olarak atanmıştır. 2002 yılında dil ve doçentlik çalışması için USA.’da Rochester Instute of Technology’de bulunmuş, 2003-2006 yılları arasında da Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi’nde YÖK. m. 39/sona göre hukukçu öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2006 yılında Ticaret Hukuku ABD.’da doçent, 2011 yılında aynı anabilim dalında profesör olarak atanan Sn. KAYIHAN alanında tezler dahil otuz kitap, elliye yakın makale, ulusal ve uluslararası tebliğ yazmış ve sunmuştur. Yüksek okul müdürlüğü, çeşitli hukuk fakültelerinde kurucu dekanlık yapan KAYIHAN’ın şu anda kadrosu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndedir. Ancak YÖK. m. 16 ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kurucu dekan olarak atanmış olup hala sözü edilen üniversitede idari görevine devam etmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ESKİ

Mehmet Eski 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, 1997 yılında da Köln Üniversitesinde Özel Hukuk alanında Yüksek Lisansını tamamlamış, 2016 yılında özel hukuk alanında Doktorasını Ticaret üniversitesinde tamamlayarak akademik hayatına başlamıştır. 2007-2008 yıllarında Sözleşmeli Öğretim Görevlisi olarak Sakarya Üniversitesinde görev almış, 2012-2013 yılları arasında yine aynı unvanla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde görev almıştır. 2016-2019 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev alan Mehmet Eski, 2019 yılında Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde Doçentlik kariyerine devam etmektedir. İleri derecede Almanca bilen Mehmet Eski’nin birden çok yayınlanmış eseri de bulunmaktadır.

Dr. M. Oğuz KÖKSAL

1966 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Lisans eğitimini bitirmiş olup daha sonra Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans ve aynı Üniversite’de Muhasebe Finans Doktora programlarını tamamlamıştır. Mesleki kariyerine T. Halk Bankasında Uzman Yardımcısı olarak başlamış, daha sonra Ziraat Bankasında gerek genel müdürlükte müdür yardımcısı ve daire başkanlığı gerekse şubelerde Şube Yöneticiliği görevlerinde bulunarak emekli olmuştur. Halen Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık bölümünde part time öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Bankacılık, sermaye piyasaları ve diğer finans konularında eğiticilik yapmakta olup bu konularda yayımlanmış çeşitli kitapları bulunmaktadır. Ayrıca, Sermaye Piyasası 1,2,3 ve Türev Araçlar Lisansına sahiptir.

Dr. Av. Y. Burak ASLANPINAR

Dr. Y. Burak Aslanpınar, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Maliye (Mali Hukuk/Vergi Hukuku) bölümünde almıştır. Prof. Dr. Şükrü KIZILOT danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinin konusu “Gayrimenkullerin İvazsız İntikallerinin Vergilendirilmesi”, Prof. Dr. Selda AYDIN danışmanlığında hazırladığı ve güncellenmiş haliyle Seçkin Yayınevi’nden kitap olarak basılan doktora tezinin konusu ise “Vergi Kaçakçılığı Suçları” hakkındadır. Avukatlık stajını 2007 yılında tamamlayıp ruhsatnamesini aldıktan kısa bir süre sonra “Kızılot Hukuk Bürosu”nda meslek hayatına başlamış olup avukatlık faaliyetini kurucusu olduğu “Aslanpınar Hukuk Bürosu”nda devam ettirmektedir. Türkiye Barolar Birliği için hazırladığı “Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olan Arabuluculukta Taraf Vekilliği El Kitabı” basılı ve dijital olarak barolara ve tüm Türkiye’deki avukatlara gönderilmiştir.  “Uzman Arabulucu” olup şu ana kadar bin civarında dosyayı üstlendiği arabuluculuk faaliyetini kurucusu olduğu “Çankaya Arabuluculuk Merkezi”nde meslek hayatına devam ettirmektedir.

Prof. Dr. Adalet HAZAR

Adalet Hazar, 1981 yılında Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden mezun olmuş, 1996 yılında yine aynı okulda İşletme bölümünden yüksek lisansını tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Muhasebe ve Finans bölümünde doktorasını 2009 yılında tamamlayarak akademik kariyerine başlayan Adalet Hazar’ın, 20 adet yayımlanmış kitabı, 20’nin üzerinde sayısız makalesi ve Şenol Babuşçu ile birlikte aldığı Best Paper International Conference on Economics ödülü vardır. Prof. Dr. Adalet Hazar, Başkent Üniversitesinde kariyerine devam etmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Damla SONGUR

Dr. Öğr. Üyesi Damla Songur, Antalya Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini 2005-2009 yıllarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Özel Hukuk Bölümü’nde “Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Temsili” başlıklı çalışması ile 2012 yılında yüksek lisans derecesini ve “Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Malvarlığı Üzerinde İşlemler” başlıklı çalışmasıyla da 2019 yılında “Hukuk Doktoru” unvanını almıştır. Bu süreçte avukatlık stajını tamamlamış; AB Erasmus Personel Eğitim ve Staj Hareketliliği programı kapsamında 2013 yılında Büdel Hukuk Bürosu, Frankfurt am Main/Almanya ve 2017 yılında Center for German and International Law of Financial Services at the University of Mainz/Almanya’da çalışmıştır. Ayrıca yine 2017 yılında Institute of Foreign and International Private and Business Law- Heidelberg University, Heidelberg/Almanya ve Institute for Law and Finance- Goethe University, Frankfurt am Main/Almanya’da araştırmacı olarak bulunmuştur. 2011 yılından beri Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk/Ticaret Hukuku Anabilim Dalında görev yapmakta ve 2018 yılından beri Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Doç. Dr. M. Ayhan TEKİNSOY

M. Ayhan Tekinsoy, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi’nde başladığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisansını “Anayasa mahkemesi kararları ışığında kanun hükmünde kararnamenin hukuksal niteliği ve yetki yasaları” başlıklı teziyle 1996 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl aynı üniversitede başladığı doktorasını “İdari sözleşme rejiminin temel özellikleri” başlıklı teziyle 2002 yılında tamamlayan Tekinsoy, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

Av. Muhammet Göksel AYDIN

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2013 yılında mezun olduktan sonra avukatlık stajını Ankara Barosu’nda tamamlamıştır. Akabinde, üç yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmuş ve Georgetown University Law Center’da (Washington, D.C.) uluslararası ticaret hukuku, uluslararası yatırım hukuku ve uluslararası tahkim hukuku yoğunluklu yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi sırasında ve sonrasında bir yıl süre ile ABD merkezli bir hukuk bürosunda çalışmış ve 2017 yılı itibari ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Hukuk Müşavirliği bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

Göksel Aydın, çalışma hayatı boyunca, muhtelif alanlarda verdiği hukuki danışmanlık ve tahkim alanındaki çalışmalarının yanında, ana uğraş alanı olarak petrol ve doğalgaz arama ve üretim sektörünün çeşitli faz ve alanlarında sözleşme hazırlama ve müzakere faaliyetlerinde bulunmuştur.

 

Doç Dr. Beşir Fatih DOĞAN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kısa süre araştırma görevliliği yaptıktan sonra 1998 yılında Milli Eğitm Bakanlığı burslu öğrencisi olarak dil, yüksek lisans ve doktora eğitmi için Almanya’ya gitmiştr. Doktora eğitimini Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2004 yılında tamamlamış ve Türkiye’ye dönerek Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak zorunlu hizmetine başlamıştır. 2008 yılında öğretim üyeliğinin yanı sıra ikinci görev olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda hukuk danışmanlığı görevine başlamıştır

2012 yılında Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçmiş ve aynı yıl doçent unvanını almıştır. 2013 yılında ise Hacetepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde göreve başlamış ve halen Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak göreve devam etmektedir.

2015 yılında başladığı Ankara 1 Nolu Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu Başkanlığı görevini 4 yıl sürdürmüştür. 2016 yılında Tenis Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiş ve halen devam etmektedir. Bu görevleri yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Teknokent AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Çeşitli konularda ulusal ve uluslararası tahkim uyuşmazlıklarında hakemlik yapmaktadır.

 

Prof.Dr. Mustafa ERKAN

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezunu olan Prof. Mustafa Erkan, 2003 yılında University of Leicester’da Uluslararası Ticaret Hukukunda yüksek lisansını tamamlamış olup ardından 2009 yılında University of Exeter’de doktorasını tamamlamıştır.

İleri derecede İngilizce bilen ve çok sayıda yayını olan  Mustafa Erkan 2020 yılında Profesör unvanını almıştır.

Prof. Mustafa Erkan halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde milletlerarası tahkim, milletlerarası ticaret hukuku ve  enerji hukuku dersleri vermektedir.

CLA ACADEMY Kamu İhale Hukuku Eğitim Programı; mal ve hizmetlerini ihale yoluyla karşılayan kamu niteliğine sahip tüzel kişiler ile kamu tüzel kişiliklerine bu hizmeti sunacak özel şirketler ve bu alanda çalışan hukukçularımız için özel olarak hazırlandı. 

Belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar gibi kurumların ilgili bölümlerinde çalışan herkes bu eğitim programına katılabilir. 

Eğitim sonunda katılımcılara QR Kodlu katılım sertifikası verilecektir.

Aynı kurumdan 3 kişi ve üzeri toplu katılımlarda çeşitli indirimler uygulanmaktadır.

Kayıt olmak için, ön kayıt formunu doldurunuz.

Program bedeli, havale/EFT ile veya kredi kartı ile ödenebilmektedir. 

Program başlama tarihinden 10 gün öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.

Eğitimde program ücret bedeline PDF olarak eğitim dokümanları, öğle arası yemek ve molalarda coffee break dahildir.

Eğitim ücretini öğrenmek için lütfen bizlerle iletişime geçiniz.