Karbon Ayak İzi Eğitim Programı

Karbon ayak izi; beşeri faaliyetlerin doğaya verdiği zararın matematiksel bir kanıtı olarak, günlük salınan sera gazlarının birim CO2 cinsinden hesaplanması ile ortaya çıkar.

Sanayi tipi enerji tüketimi ve ulaşım faaliyetleri gibi fosil yakıtların yaygın olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan karbondioksit emisyonu, kontrol altında tutulmadığı müddetçe doğa için önemli bir tehdit oluşturmakta ve iklim krizine sebep olmaktadır.

Global ölçekte alınan kararlar kapsamında imzalanan Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Mutabakat gereği uluslararası sistemin baş aktörleri olan ülkeler, karbon emisyonlarını azaltmak için çeşitli eylem planları oluşturmaktadır. Atılan bu adımlar neticesinde enerjide “yeşil” dönüşüm hareketi başlamıştır. 

CLA ACADEMY’nin ülkemizdeki eylem planları ve gelişmeleri de yakından takip eden alanında uzman eğitmenleri ile hazırladığı Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitim Programı, konuyu hem teknik hem de hukuki yönünden ele alarak katılımcılarına sunmaktadır.

GENEL BİLGİLER
EĞİTİM İÇERİĞİ
Eğitmenler
Katılımcı Profili ve Belgelendirme
KAYIT

Karbon Ayak İzi Eğitim Programı 09-10 EYLÜL 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Eğitim programının detayları eğitim içeriğinde yer almaktadır.

Zoom üzerinden yapılacak olan eğitim için katılımcılara eğitimden bir gün önce bağlantı linki gönderilecektir.

 

 

KURUMSAL KARBON AYAK İZİ EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

1. GÜN
“ISO 14064-1, GHG KARBON AYAK İZİ HESAPLAMA, AB YEŞİL
MUTABAKAT, CDP, CBAM, IREC, YEK-G, EU-ETS KARBON
PİYASALARI”

Saat: 10:00-17:00
 KÜRESEL ISINMA VE SERA GAZLARI
 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
 KYOTO PROTOKOLÜ’NDEN PARİS ANLAŞMASI’NA KARBON
PİYASALAR VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE İKLİM POLİTİKALARINA DAİR ULUSAL
POLİTİKALAR
 CDP, ICAP, EU GREEN DEAL (YEŞİL MUTABAKAT) VE TÜRKİYE
UYUM SÜRECİ
 YEŞİL MUTABAKATIN DIŞ TİCARETE ETKİLERİ
 EU-ETS KARBON FİYATLANDIRMASI VE TİCARETİ
 SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI(CBAM)- KARBON
KAÇAĞI-KARBON VERGİSİ -GHG PROTOKOL
 KARBON SERTİFİKASYON SÜRECİ IREC- YEK G

YEŞİL BORÇLANMA ARACI, SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇLANMA
ARACI, YEŞİL KİRA SERTİFİKASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR KİRA
SERTİFİKASI REHBERİ YEŞİL FON VE FİNANSMAN
 SERA GAZI ENVANTERİ
 MRV( İzleme, Raporlama ve Doğrulama )
 SERA GAZI MEVZUATI VE ENVANTERİ HAZIRLANMASININ
AMACI
 SERA GAZI ENVANTERİ HAZIRLAMA SÜRECİ
 SERA GAZI EMİSYONLARININ VE ENVANTER SİSTEMİNİN
YÖNETİMİ
 ISO 14064 STANDARTLARI
 STANDART MADDELERİ
 KONSOLİDASYON YÖNTEMLERİ
 ORGANİZASYONEL VE RAPORLAMA SINIRLARI
 KATEGORİ 1-2-3-4-5-6
GÜN ÖDEV

2. GÜN

Saat: 10:00-17:00
ÖDEVİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
 ISO 14064 STANDARTLARI
HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
 EMİSYON FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ
 KATEGORİ 1-2-3-4-5-6
 TIER (1 2a 2b 3 ) VE BELİRSİZLİK TAYİNİ
 YANMA SİSTEMLERİNİN HESAPLAMA TEKNİKLERİ
 YANMA SİSTEMLERİ HARİCİNDEKİ KALEMLERİN HESAPLAMA
TEKNİKLERİ
 REFERANS ÇİZGİNİN(YILININ) DEĞİŞKENLERİNİN TAYİN EDİLMESİ
 HESAPLAMADA IPCC GHG YAKLAŞIMI
 IPCC, DEFRA, WRI, GHG TÜİK ENVANTER VERİLERİ
RAPORLAMA
 KARBON AYAK İZİ HESAPLAMALARI
 HESAPLAMA YÖNTEMİNİN ÖRNEK UYGULAMALARI İLE
BELİRLENMESİ
 KAPSAM VE SINIRLARDA EMİSYON KAYNAKLARINA İLİŞKİN
KATEGORİ BELİRLEME ALIŞTIRMASI (KATILIMCILARAK YÖNELİK
ANA SEKTÖRLERE GÖRE)
 ÖNEMLİ EMİSYON KAYNAKLARININ TAYİN EDİLMESİ
 BELİRSİZLİK HESAPLARI
 REFERANS YIL VE SEVİYENİN TESPİTİ VE DEĞİŞKENLER İLE
NORMALİZASYONU
 KATEGORİ 1-2-3-4-5-6 İÇİN AYRI AYRI HESAPLAMA ÖRNEKLERİ
ÇÖZÜMLÜ SORULAR
 HESAPLAMA ÖRNEKLERİ (7 ADET PROBLEM ÇÖZÜMÜ)
 SEKTÖREL ÖRNEK HESAPLAMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR

 

*CLA Academy program içerik ve saatlerinde değişiklik yapabilir.

 

 

Av. Çiğdem Dilek

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Çiğdem Dilek, Yüksek Lisansını Başkent Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında tamamlamıştır. Ayrıca London School of Economics’te 1 yıl Avrupa Birliği Hukuku eğitimi aldı.

Avukatlık mesleğine başladığı andan itibaren özel hukuk alanında çalışan Çiğdem Dilek, özellikle enerji hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, marka ve patent hukuku, inşaat hukuku, idare hukuku konularında çalışmalarını sürdürmektedir. İleri düzeyde İngilizce bilen Çiğdem Dilek, kamu kurumlarının yanı sıra birçok yerli ve yabancı şirketi temsil etmiştir.

Çiğdem Dilek, Ankara Barosu Enerji Hukuku Komisyonu’nun kurucu başkanıdır. Halen Global Energy Association’da İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca son 13 yıldır Türkiye’nin en büyük enerji kongresi olan EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Bu kongre kapsamında düzenlenen enerji hukuku oturumlarında ders vermiştir. Çiğdem Dilek halen Ankara Çankaya’daki ofisinde mesleğini yapmaktadır.

Av. Mehmet Suat KAYIKÇI

Mehmet Suat Kayıkçı, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra 2011 yılında Queen Mary, University of London’da Çevre ve Enerji Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.
Avukatlık stajını Ankara Barosunda tamamladıktan sonra Çevre Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Kayıkçı, Eylül 2004’te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda uzman yardımcısı, Ocak 2008’de de Enerji Uzmanı olarak atanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 2014 yılında ayrılan Kayıkçı kariyerine serbest avukat olarak devam etmek üzere LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunun kurucu ortakları arasında yer almıştır.
Enerji hukuku alanındaki önde gelen sertifika programları başta olmak üzere birçok platformda eğitmen ve konuşmacı olarak da sunumlar yapan Kayıkçı’nın Petrol Piyasası Hukuku isimli bir kitabı, enerji alanındaki çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve değerlendirme yazıları bulunmaktadır.

Kayıkçı, İngilizceyi akıcı olarak ve akademik düzeyde kullanmaktadır.

Dr. Dilhun AYAYDIN

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2004 yılında mezun olduktan sonra, 2001-2003 yılları arasında stajyer olarak Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Legal Office’te çalışmıştır.2004-2005 yılları arasında Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamlamış, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde (İdare Hukuku Anabilim Dalı ) “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Denetim Ve Yaptırım Uygulama Yetkileri” konulu teziyle yüksek lisans eğitimini; 2014 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde (İdare Hukuku Anabilim Dalı) “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Kamu Yayıncılığı Ve Özel Yayıncılık Üzerindeki Yetkileri(Yayına Hazırlanmakta)” konulu teziyle de doktora eğitimini tamamlayarak Dr. unvanını almıştır. 2014 yılından itibaren Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümünde (İdare Hukuku) Öğretim Görevlisi olarak, 2020 yılında ise Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. 2016 Haziran – 2017 Ekim tarihleri arasında Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, 2019 Mart ayından itibaren  Çankaya Üniversitesi Genel Sekreterlik görevini vekaleten, 2019 Eylül ayından itibaren Asaleten yürütmektedir. Çalışma konuları İdare Hukuku – İdari Yargılama Hukuku, Enerji Hukuku, İdari Yaptırımlar (Ceza Hukuku ve İdare Hukuku Karşılaştırmalı Çalışmalar), Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Personel Hukukudur. 2 adet kitapta bölüm yazarlığı bulunmakta olup, 2 adet hakemli dergide yayınlanmış makalesi de bulunmaktadır. Ayrıca Kick Boks Federasyonu Disiplin Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

 

 

Prof.Dr. Mustafa ERKAN

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezunu olan Prof. Mustafa Erkan, 2003 yılında University of Leicester’da Uluslararası Ticaret Hukukunda yüksek lisansını tamamlamış olup ardından 2009 yılında University of Exeter’de doktorasını tamamlamıştır.

İleri derecede İngilizce bilen ve çok sayıda yayını olan  Mustafa Erkan 2020 yılında Profesör unvanını almıştır.

Prof. Mustafa Erkan halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde milletlerarası tahkim, milletlerarası ticaret hukuku ve  enerji hukuku dersleri vermektedir.

 

Dr. Okan YARDIMCI

Dr. Yardımcı, lisans eğitimini ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Düzenleme ekonomisi alanında uzmanlık eğitimini Michigan State University (ABD)’de, hukuk alanında yüksek lisans eğitimini Pennstate University (ABD)’de tamamlayarak düzenleme ekonomisi, enerji hukuku ve uluslararası hukuk alanlarında uzmanlaşmıştır. Finans alanındaki doktora derecesini Hacettepe Üniversitesinde düzenleme ekonomisi alanında yazmış olduğu tez ile almıştır.
Meslek hayatına uluslararası bir petrol arama ve üretim şirketinde, rezervuar mühendisi olarak başlamıştır. Akabinde EPDK’da Enerji Uzman Yardımcısı olarak görev almış, petrol ve gaz fiyatları üzerine yazmış olduğu tez ile Enerji Uzmanlığına atanmıştır. ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ile Cyprus International University (KKTC), Southwestern University of Finance and Economics (Çin)’de petrol mühendisliği, enerji hukuku, enerji ekonomisi gibi alanlarda çeşitli lisans ve yüksek lisans dersleri; Energy Regulators Regional Association (Macaristan)’da düzenleme ekonomisi alanında eğitimler vermiştir.

2019 yılında başlamış olduğu, doktora sonrası akademik çalışmalarına halen Oxford Üniversitesinde devam etmektedir. Oxford Üniversitesi St Antony’s College’da Doğu Avrupa-Türkiye enerji iş birlikleri, doğal gaz projeleri, Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının paylaşımı konuları üzerine çalışmalar yürütmektedir.

 

Av. Hazar BAŞAR

2016 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Av. Hazar Başar, aynı yıl Hollanda’da Amsterdam Üniversitesi bünyesinde Avrupa Rekabet Hukuku ve Regülasyon alanında yüksek lisans programına başlamıştır. Yüksek lisans tezini “Avrupa Komisyonu’nun Taahhüt Kararlarının Rekabet Hukuku İhlallerinden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Delil Kaynağı Olarak Kullanımı” üzerine yazan Hazar Başar, 2017 yılından beri İstanbul’da yerli ve çok uluslu şirketlere rekabet hukuku alanında danışmanlık hizmeti sunmakta ve şirketleri Rekabet Kurumu nezdindeki tüm süreçlerde temsil etmektedir. Rekabet hukukunun yanı sıra anayasa ve idare hukuku ile enerji hukuku, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, suç gelirlerinin aklanması, şirket içi soruşturmalar, Amerikan yaptırım rejimi ve ihracat kontrolleri gibi uyum alanlarında çalışmalarını yoğunlaştıran Av. Hazar Başar, regüle sektörlerde rekabet ile düzenleyici ve denetleyici kurumların görev ve yetki çatışmaları konularında da akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

İnanç BİLİMGUT

2000 yılında ODTÜ Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan İnanç BİLİMGUT, 2003 yılında dönem itibarıyla TEİAŞ bünyesinde Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM)’nde görev alarak enerji sektörüne girmiştir. PMUM bünyesinde gerçekleştirilen ilk dengeleme ve uzlaştırma süreçlerinin tasarımında ve ilk Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin hazırlanması çalışmalarında aktif olarak yer almıştır.

2004 yılında EPDK bünyesinde Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, hazırladığı ”Elektrik Piyasasında Son Kaynak Tedariği” konulu tez çalışmasıyla 2008 yılında Uzman olarak atanmıştır. EPDK bünyesinde ağırlıkla piyasaya giriş, şebekeye erişim ve yeni teknolojilere ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması/güncellenmesi ile piyasa izleme ve raporlama faaliyetlerinin tasarlanması ve sürdürülmesi çalışmalarında bulunmuştur.

2011 yılında kamu görevinden ayrılan İnanç BİLİMGUT, RWE Türkiye bünyesinde düzenlemeler ve düzenleyici kurumlarla ilişkilerden sorumlu müdür olarak göreve başlamıştır. RWE bünyesinde görev aldığı dönem zarfında grubun elektrik üretimi, ticareti, perakende satışı ile doğal gaz ticareti alanlarında faaliyetlerde bulunan şirketlerinde yönetici pozisyonlarında çalışmıştır. Halihazırda da yine RWE&TURCAS ortaklığı bünyesindeki şirketlerde İş Geliştirme ve Kamu İlişkileri Direktörü ve YK üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

Av. Bahar ÜSTÜNDAĞ

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun olan Bahar Üstündağ, 2007- 2008 yılları arasında The Ohio State University American Language School’u derece ile bitirdikten sonra 2010 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Halihazırda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programını tamamlamak üzeredir. Çalışma hayatı boyunca sözleşme hukuku, şirketler hukuku, ticari işletme hukuku, petrol piyasası hukuku, borçlar hukuku alanlarının yanı sıra, ağırlıklı olarak elektrik ve doğalgaz piyasası hukuku, rekabet hukuku, uluslararası ticaret ve tahkim hukuku, sözleşme hukuku ve spor hukuku alanlarında vekillik ve önleyici hukuk veya uyuşmazlığın hukuki değerlendirilmesi kapsamında hukuki danışmanlık hizmet vermektedir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Damla Songur

Dr. Öğr. Üyesi Damla Songur, Antalya Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini 2005-2009 yıllarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Özel Hukuk Bölümü’nde “Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Temsili” başlıklı çalışması ile 2012 yılında yüksek lisans derecesini ve “Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Malvarlığı Üzerinde İşlemler” başlıklı çalışmasıyla da 2019 yılında “Hukuk Doktoru” unvanını almıştır. Bu süreçte avukatlık stajını tamamlamış; AB Erasmus Personel Eğitim ve Staj Hareketliliği programı kapsamında 2013 yılında Büdel Hukuk Bürosu, Frankfurt am Main/Almanya ve 2017 yılında Center for German and International Law of Financial Services at the University of Mainz/Almanya’da çalışmıştır. Ayrıca yine 2017 yılında Institute of Foreign and International Private and Business Law- Heidelberg University, Heidelberg/Almanya ve Institute for Law and Finance- Goethe University, Frankfurt am Main/Almanya’da araştırmacı olarak bulunmuştur. 2011 yılından beri Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk/Ticaret Hukuku Anabilim Dalında görev yapmakta ve 2018 yılından beri Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir.

 

Doç. Dr. M. AYHAN TEKİNSOY

M. Ayhan Tekinsoy, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi’nde başladığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisansını “Anayasa mahkemesi kararları ışığında kanun hükmünde kararnamenin hukuksal niteliği ve yetki yasaları” başlıklı teziyle 1996 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl aynı üniversitede başladığı doktorasını “İdari sözleşme rejiminin temel özellikleri” başlıklı teziyle 2002 yılında tamamlayan Tekinsoy, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

 

Av. Simay Yürekten

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yüksek onur derecesiyle mezun olan Simay Yürekten, İstanbul Barosuna kayıtlı olarak LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu bünyesinde avukatlık mesleğini icra etmektedir.

Simay, ağırlıklı olarak enerji hukuku (elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasaları), maden hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku, borçlar hukuku ve dernekler hukuku konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Enerji hukuku alanında çeşitli sosyal platformlarda yayımlanmış makaleleri bulunan Simay, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

 

CLA ACADEMY, Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitim Programı ile hem enerji sektörünün tüm paydaşlarına  hem de Türkiye geneli enerji tüketiminde bulunan özellikle “organize sanayi bölgelerine” karbon emisyonunun azaltılması için hitap eder. 

Bu program, kendi enerjisini kendi üretmek isteyen ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını merak eden herkes için uygundur.

Eğitim sonunda katılımcılara QR Kodlu katılım sertifikası verilecektir.

Aynı kurumdan 3 kişi ve üzeri toplu katılımlarda çeşitli indirimler uygulanmaktadır.

Kayıt olmak için, ön kayıt formunu doldurunuz.

Program bedeli, havale/EFT ile veya kredi kartı ile ödenebilmektedir. 

Program başlama tarihinden 10 gün öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.

Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı eğitime bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.

Eğitim ücretini öğrenmek için lütfen bizlerle iletişime geçiniz.