Petrol Piyasası Eğitim Programı

Petrol Piyasası Eğitimi, fosil yakıtlar denildiğinde akla ilk gelen ham petrolün arama ve üretim aşamasından başlayarak piyasa faaliyetlerini, petrol kanununu, dağıtım hizmetlerini detaylı olarak inceleyen bir programıdır.

Ek olarak, petrolün toprak altından çıkarken elde edilen doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazlarının piyasalarının da ele alındığı bu programda ulusal ve uluslararası uyuşmazlık çözüm mekanizmaları ve yargı kararlarını da tanıyarak tüm dünyanın yakından ilgilendiği ve ülke ekonomilerini temelden etkileyen petrolün hukuksal zeminini de öğrenme fırsatı yakalayacaksınız.

GENEL BİLGİLER
EĞİTİM İÇERİĞİ
Eğitmenler
Katılımcı Profili ve Belgelendirme
KAYIT

Petrol&Doğalgaz Piyasası Eğitim Programının 28-29 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

2 gün süren eğitim programının detayları eğitim içeriğinde yer almaktadır.

Zoom üzerinden yapılacak olan eğitim için katılımcılara eğitimden bir gün önce bağlantı linki gönderilecektir.

Canlı eğitim programı, Petrol Mühendisleri Odası iş birliği ile hazırlanmıştır. 

Eğitim İçeriği (2 GÜN)

ULUSLARARASI PETROL HUKUK REJİMİNİN EVRİMİ: 20. YY BAŞINDAN BU YANA TARİHSEL GELİŞİM 

 • Temel Bileşenler
 • Uluslararası Hukuk
 • Ulusal Mevzuatlar

TÜRKİYE’DE PETROL ARAMA VE ÜRETİM (PETROL KANUNU) 

 • Ulusal Arama ve Üretim Düzenlemeleri
 • Çeşitli Ülke Örnekleri ile Karşılaştırma
 • Ruhsat Başvuruları
 • İdari Yaptırımlar

PETROL PİYASASI

 • Petrol Piyasasına Giriş
 • Petrol Piyasası Faaliyetleri
 • Faaliyetlerin Hukuki Çerçevesi
 • Petrol Piyasası Lisanslama Süreçleri
 • Petrol Piyasası Aktörleri
 • Petrol Piyasası Sözleşmeleri
 • Uluslararası Petrol Ticareti (Fiziki Ticaret ve Finansal Ticaret)

DOĞAL GAZ PİYASASI 

 • Doğal Gaz Piyasasına Giriş
 • Doğal Gaz Piyasası Faaliyetleri
 • Faaliyetlerin Hukuki Çerçevesi
 • Doğal Gaz Piyasası Lisanslama Süreçleri
 • Doğal Gaz Piyasası Aktörleri
 • Doğal Gaz Piyasası Sözleşmeleri
 • Doğal Gaz Tarifelerinin Oluşumu
 • Uluslararası Doğal Gaz Ticareti ve Kontrat Yapıları

JEOTERMAL ENERJİ ÖZELİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ MEVZUATI VE YEKDEM

TÜRKİYE SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI 

 • LPG Piyasasına Giriş
 • LPG Piyasası Faaliyetleri
 • Faaliyetlerin Hukuki Çerçevesi
 • LPG Piyasası Lisanslama Süreçleri
 • LPG Piyasası Aktörleri
 • LPG Piyasası Sözleşmeleri
 • LPG Sorumlu Müdürlük

ULUSLARARASI PETROL ARAMA – ÜRETİM SİSTEMLERİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 

 • Uluslararası Petrol Arama & Üretim Sözleşmeleri
 • Kritik ve Karakteristik Klozlar: Stabilizasyon, risk dağılım, hukuk seçimi, uyuşmazlık çözüm yöntemleri vs.
 • Tarihten Petrol Sektörüne İlişkin Kritik Uluslararası Uyuşmazlık Örnekleri
 • Petrol Hukukuna İlişkin Türk Yargı Kararları ve Uluslararası Tahkim Kararları

PETROL ARAMA – ÜRETİM ÖZELİNDE ÇEVRE HUKUKU

 • Enerji Üretiminin Çevreye Etkileri
 • Petrol ve Doğal Gaz Özelinde Uluslararası Örnekler
 • Hidrolik Çatlatma Yöntemi ve Çevresel Sorunlar
 • Türk Çevre Hukuku ve İdari Yatırımlar

PETROL VE DOĞAL GAZ PİYASALARI VE REKABET HUKUKU

 • Rekabet Kanunu’ndaki Temel Hükümler
 • Petrol Piyasasının Rekabet Hukuku Açısından İncelenmesi
 • Doğal Gaz Piyasasının Rekabet Hukuku Açısından İncelenmesi
 • Rekabet Sorunları ve Alınan Önlemler
 • Rekabet Kurumu ve EPDK Arasındaki Yetki Sorunu

 DENİZ HUKUKU VE PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMACILIĞINA ETKİLERİ

 • Deniz Hukukuna Giriş
 • Doğu Akdeniz Anlaşmazlığının İncelenmesi

 

 

*CLA Academy program içerik ve saatlerinde değişiklik yapabilir.

Av. Çiğdem Dilek

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Çiğdem Dilek, Yüksek Lisansını Başkent Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında tamamlamıştır. Ayrıca London School of Economics’te 1 yıl Avrupa Birliği Hukuku eğitimi aldı.

Avukatlık mesleğine başladığı andan itibaren özel hukuk alanında çalışan Çiğdem Dilek, özellikle enerji hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, marka ve patent hukuku, inşaat hukuku, idare hukuku konularında çalışmalarını sürdürmektedir. İleri düzeyde İngilizce bilen Çiğdem Dilek, kamu kurumlarının yanı sıra birçok yerli ve yabancı şirketi temsil etmiştir.

Çiğdem Dilek, Ankara Barosu Enerji Hukuku Komisyonu’nun kurucu başkanıdır. Halen Global Energy Association’da İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca son 13 yıldır Türkiye’nin en büyük enerji kongresi olan EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Bu kongre kapsamında düzenlenen enerji hukuku oturumlarında ders vermiştir. Çiğdem Dilek halen Ankara Çankaya’daki ofisinde mesleğini yapmaktadır.

 

Dr. Dilhun AYAYDIN

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2004 yılında mezun olduktan sonra, 2001-2003 yılları arasında stajyer olarak Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Legal Office’te çalışmıştır.2004-2005 yılları arasında Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamlamış, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde (İdare Hukuku Anabilim Dalı ) “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Denetim Ve Yaptırım Uygulama Yetkileri” konulu teziyle yüksek lisans eğitimini; 2014 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde (İdare Hukuku Anabilim Dalı) “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Kamu Yayıncılığı Ve Özel Yayıncılık Üzerindeki Yetkileri(Yayına Hazırlanmakta)” konulu teziyle de doktora eğitimini tamamlayarak Dr. unvanını almıştır. 2014 yılından itibaren Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümünde (İdare Hukuku) Öğretim Görevlisi olarak, 2020 yılında ise Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. 2016 Haziran – 2017 Ekim tarihleri arasında Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, 2019 Mart ayından itibaren  Çankaya Üniversitesi Genel Sekreterlik görevini vekaleten, 2019 Eylül ayından itibaren Asaleten yürütmektedir. Çalışma konuları İdare Hukuku – İdari Yargılama Hukuku, Enerji Hukuku, İdari Yaptırımlar (Ceza Hukuku ve İdare Hukuku Karşılaştırmalı Çalışmalar), Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Personel Hukukudur. 2 adet kitapta bölüm yazarlığı bulunmakta olup, 2 adet hakemli dergide yayınlanmış makalesi de bulunmaktadır. Ayrıca Kick Boks Federasyonu Disiplin Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

 

Dr. Okan YARDIMCI

Dr. Yardımcı, lisans eğitimini ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Düzenleme ekonomisi alanında uzmanlık eğitimini Michigan State University (ABD)’de, hukuk alanında yüksek lisans eğitimini Pennstate University (ABD)’de tamamlayarak düzenleme ekonomisi, enerji hukuku ve uluslararası hukuk alanlarında uzmanlaşmıştır. Finans alanındaki doktora derecesini Hacettepe Üniversitesinde düzenleme ekonomisi alanında yazmış olduğu tez ile almıştır.
Meslek hayatına uluslararası bir petrol arama ve üretim şirketinde, rezervuar mühendisi olarak başlamıştır. Akabinde EPDK’da Enerji Uzman Yardımcısı olarak görev almış, petrol ve gaz fiyatları üzerine yazmış olduğu tez ile Enerji Uzmanlığına atanmıştır. ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ile Cyprus International University (KKTC), Southwestern University of Finance and Economics (Çin)’de petrol mühendisliği, enerji hukuku, enerji ekonomisi gibi alanlarda çeşitli lisans ve yüksek lisans dersleri; Energy Regulators Regional Association (Macaristan)’da düzenleme ekonomisi alanında eğitimler vermiştir.

2019 yılında başlamış olduğu, doktora sonrası akademik çalışmalarına halen Oxford Üniversitesinde devam etmektedir. Oxford Üniversitesi St Antony’s College’da Doğu Avrupa-Türkiye enerji iş birlikleri, doğal gaz projeleri, Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının paylaşımı konuları üzerine çalışmalar yürütmektedir.

 

Av. Mehmet Suat KAYIKÇI

Mehmet Suat Kayıkçı, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra 2011 yılında Queen Mary, University of London’da Çevre ve Enerji Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.
Avukatlık stajını Ankara Barosunda tamamladıktan sonra Çevre Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Kayıkçı, Eylül 2004’te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda uzman yardımcısı, Ocak 2008’de de Enerji Uzmanı olarak atanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 2014 yılında ayrılan Kayıkçı kariyerine serbest avukat olarak devam etmek üzere LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunun kurucu ortakları arasında yer almıştır.
Enerji hukuku alanındaki önde gelen sertifika programları başta olmak üzere birçok platformda eğitmen ve konuşmacı olarak da sunumlar yapan Kayıkçı’nın Petrol Piyasası Hukuku isimli bir kitabı, enerji alanındaki çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve değerlendirme yazıları bulunmaktadır.

Kayıkçı, İngilizceyi akıcı olarak ve akademik düzeyde kullanmaktadır.

 

Av. Muhammet Göksel AYDIN

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2013 yılında mezun olduktan sonra avukatlık stajını Ankara Barosu’nda tamamlamıştır. Akabinde, üç yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmuş ve Georgetown University Law Center’da (Washington, D.C.) uluslararası ticaret hukuku, uluslararası yatırım hukuku ve uluslararası tahkim hukuku yoğunluklu yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi sırasında ve sonrasında bir yıl süre ile ABD merkezli bir hukuk bürosunda çalışmış ve 2017 yılı itibari ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Hukuk Müşavirliği bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

Göksel Aydın, çalışma hayatı boyunca, muhtelif alanlarda verdiği hukuki danışmanlık ve tahkim alanındaki çalışmalarının yanında, ana uğraş alanı olarak petrol ve doğalgaz arama ve üretim sektörünün çeşitli faz ve alanlarında sözleşme hazırlama ve müzakere faaliyetlerinde bulunmuştur.

CLA ACADEMY Petrol Piyasası Eğitim Programı; mühendisler ve hukukçular başta olmak üzere sektörü takip eden herkesin katılabileceği bir program olarak hazırlandı. 

Eğitim sonunda katılımcılara QR Kodlu katılım sertifikası verilecektir.

Aynı kurumdan 3 kişi ve üzeri toplu katılımlarda çeşitli indirimler uygulanmaktadır.

Kayıt olmak için, ön kayıt formunu doldurunuz.

Program bedeli, havale/EFT ile veya kredi kartı ile ödenebilmektedir. 

Program başlama tarihinden 10 gün öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.

Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı eğitime bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.

Eğitim ücretini öğrenmek için lütfen bizlerle iletişime geçiniz.