Rekabet Hukuku Eğitimi

 • Rekabet Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar
 • Rekabet Kurumuna Başvuru, Kurumun İnceleme ve Soruşturma Usul ve Esasları
 • Yatay ve Dikey Anlaşmalar
 • Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Yasağı
  • Dışlayıcı Kötüye Kullanma, Mal vermeyi reddetme
  • Tekelci Fiyatlandırma ve Yıkıcı Fiyatlandırma
  • Ayrımcı Uygulamalar
  • Bağlama Yasağı
 • Teknoloji Alanında Rekabet Hukuku Uygulaması
 • Rekabet Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi
 • İthalatta Haksız Rekabet ve Antidamping
 • Düzenlenen Piyasalarda Rekabet: Telekom ve Enerji Piyasaları
 • Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun İhlalinin  Özel Hukuk Alanında Sonuçları
EĞİTİM TARİHİ VE BİLGİLER
EĞİTİM İÇERİĞİ
Eğitmenler
Katılımcı Profili ve Belgelendirme
Kayıt ve Ücret