Vergi Hukuku Eğitimi

  • Vergi hukukunun kaynakları, vergi hukukunun yorumlanması, vergilendirme yetkisinin kullanımı ve sınırları
  • Vergi ödevinin niteliği ve ilgili kavramların incelenmesi, vergilendirme işlemleri 
  • Vergi borcunun sona ermesi, vergi icra hukuku
  • Vergi suç ve cezaları
  • Vergi uyuşmazlıklarında idari ve yargısal çözüm yolları
  • Vergilendirme sürecinde ve vergi yargılamasında kullanılan/karşılaşılan belgelerin incelenmesi (beyanname, tarhiyat, tebligat, ödeme emri gibi)
  • Vergi uyuşmazlıklarının adli ve idari yargı konusu olması, vergi ceza hukuku yargılamasına dair olay örnekleri, tartışmalı noktaların analizi, sürecin yürütülmesi
  • Yargıtay kararları ışığında vergi suç ve kabahatleri 
EĞİTİM TARİHİ VE BİLGİLER
EĞİTİM İÇERİĞİ
Eğitmenler
Katılımcı Profili ve Belgelendirme
Kayıt ve Ücret